Loading...

Tillstånd och avtal

Tillstånd och avtal 2018-10-17T14:24:39+00:00

TILLSTÅND

Amplexo har i enlighet med gällande regler sökt tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för verksamheter som erbjuder konsulentstöd till jour- och familjehem. Då vi har funnits sedan 2015, när verksamheten inte var tillståndspliktig, får vi fortsätta vår verksamhet utan tillstånd under handläggningstiden hos IVO. Mer information om detta finns här: https://www.ivo.se/tillstand-och-register/sol-tillstand/Konsulentstodda-verksamheter/

RAMAVTAL

Amplexo har ett ramavtal med SKL Kommentus. Avtalet omfattar 69 kommuner. Inom ramen för avtalet erbjuder vi både familjehem och jourhem. Mer information om vårt avtal finns här: https://www.sklkommentus.se/inkopscentral/databas/konsulentstodd-familjehemsvard/sok/amplexo-ab-199/