Loading...

AmplexoBo

AmplexoBo 2018-10-17T14:31:56+00:00

Alternativet heter AmplexoBo

Amplexo skapar en stabil grund för självförsörjning och självständighet i ett liv fritt från droger och kriminalitet. Amplexos resursboenden och förstärkta familjehemsvård bygger på en tydlig struktur och förutsägbarhet. Här arbetar vi med metoder som coachning och MI med kunskap i  Kriminalitet som livsstil.

Sysselsättning och praktik och/eller studier ser vi som självklara inslag i en strukturerad vardag liksom ökad förståelse för ekonomi och samhället i stort.

Vi ser det också som självklart att alla människor är olika och att vägen till självständighet ser olika ut. Därför startade vi alternativet AmplexoBo

För att hjälpa eller leda någon måste jag visserligen förstå mer än vad han eller hon gör, men först och främst måste jag förstå det han eller hon förstår.

Vi brukar lite förenklat beskriva AmplexoBo som en form av kvalificerat familjehem där vi hjälper ungdomar till en trygg tillvaro utan antisociala problem och utanförskap. AmplexoBo fungerar bäst för ungdomar som har svårt att anpassa sig till större vårdmiljöer, där situationen ibland kan bli rörig och där många olika människor förväntas kunna samarbeta med varandra.

Styrkan i AmplexoBo ligger i att vi skapar en liten, förutsägbar miljö där den unge bara har en vuxen – coachen – att förhålla sig till. Coachen har i uppgift att bygga en terapeutisk allians inom ramen för ett 24/7-perspektiv. Ungdomen får vägledning som syftar till självständighet. I detta ligger att kunna hantera alla förekommande aspekter av vardagen så som skola, praktik, ekonomi och kontakt med myndigheter. Coachens kompetens matchas alltid efter ungdomens behov.

Alla våra coacher har tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar och många gånger erfarenhet av arbete inom HVB-verksamhet eller SiS. Innehållet i den planerade vardagen skräddarsys främst efter ungdomens behov, men också önskemål om framtida yrkesbana och intressen.

Amplexo Bo är särskilt lämpligt för ungdomar som behöver slussas ut från institutionsvård och HVB- hem eller som inte visat sig vara redo för livet i ett mer traditionellt familjehem.

Intresserad av AmplexoBo? Kontakta oss så berättar vi mer!