Loading...
Frågor och svar 2017-05-09T21:16:35+00:00

HEM FÖR FÖRÄNDRING

Den som börjar fundera över att eventuellt bli familjehem har ofta många frågor. I några familjer har den ena parten stor erfarenhet av familjehemsvård medan den andra behöver svar. Andra funderar över sin egen kapacitet och vilket barn som skulle kunna passa in i den egna familjen. Oavsett vilka funderingar du har så ställer vi upp och svarar. På den här sidan finns några av de vanligaste frågorna vi får samlade.

Vem får bli familjehem?

Vem som får bli familjehem avgörs av flera faktorer. Amplexo gör alltid en noggrann kartläggning genom djupintervjuer, hembesök och registerutdrag. Utifrån detta görs en lämplighetsbedömning. För oss är det viktigt att incitamenten stämmer överens med vår policy samt att det finns en vilja att arbeta enligt våra metoder. Ytterst är det socialtjänsten som bedömer en familjs lämplighet för ett specifikt uppdrag.

Vilken roll har Amplexo?

Amplexo arbetar med det som kallas konsulentstödd familjehemsvård. I praktiken innebär det att vi rekryterar, utreder och utbildar familjehem som vi sedan matchar mot förfrågningar från socialtjänsten. Under tiden för en placering handleder vi familjehemmet i uppdraget som familjehem. Vi rapporterar till socialtjänsten. Amplexos uppdrag är i första hand gentemot familjehemmet och socialtjänsten. Barnet har en egen socialhandläggare som bevakar barnets intressen i placeringen.

Vad är AmplexoBo?

AmplexoBo arbetar med förstärkt familjehemsvård, antingen i en familj eller i ett resursboende med öppenvårdsinsatser. Inom AmplexoBo arbetar vi främst med ungdomar och unga vuxna som behöver slussas ut från institutionsvård. Till skillnad från en vanlig familjehemsplacering har vi möjlighet att bygga en struktur kring ungdomen snarare än att hen ska passas in i en redan befintlig familjestruktur. Ofta kopplar vi en konaktperson till en placering i AmplexoBo.

Hur lång tid tar det att få en placering?

Det här är kanske en av de vanligaste frågorna vi möter. Svaret är att det inte riktigt går att svara på. För Amplexo är det viktigt att matcha rätt barn till rätt familj för att minimera risken för uppbrott. Därför kan det ta allt ifrån en månad till ett halvår eller mer beroende på era önskemål och socialtjänstens behov. Ytterst är det socialtjänsten som avgör om det blir en placering hos just er.

Måste vi vara två vuxna i familjen?

Nej, Amplexo ställer inte som krav att ni ska vara två vuxna. Flera av våra familjehem består av en ensamstående vuxen. Däremot är det bra att veta att socialtjänsten ofta söker en familj med två vuxna utan egna små eller ens hemmavarande barn. Därför kan det ta lite längre tid för den som är ensam eller för den familj som har små barn att hitta en matchning. Det som är viktigt för dig som är ensamstående och funderar på att bli familjehem är att du har ett nätverk omkring dig som kan hjälpa till ibland. Amplexo ställer självklart upp med stöd och handledning.

Hur gör ni era familjehemsutredningar?

Vi börjar med att fylla i BRA-fam samt att ni beställer registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, kronofogden, försäkringskassan och socialregistret i hemkommunen. Om vi inte finner några anmärkningar i era registerutdrag och om BRA-fam inte ger indikationer på annat så går vi vidare med en djupintervju. Den intervjun tar cirka två timmar och behandlar väldigt många områden av ert liv, både idag och det som varit. Det kan vara bra att vara förberedd på att frågorna är både många och närgångna. Intervjun gör vi hemma hos er och vi vill också se hur ni bor samt var ni har tänkt att en eventuell placering ska bo. Vi har som grundkrav att ett placerat barn ska få ett eget rum.

ANMÄL INTRESSE IDAG!

HEM FÖR FÖRÄNDRING